ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

ช่องทางการชำระเงิน

บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด ขอขอบคุณในความไว้ใจที่ได้มอบโอกาส ให้ทีมงานได้ ดูแล ในการให้คำปรึกษาในงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการบริการวิชาการด้านอื่นๆ

เราให้คำมั่นว่า งานทุกชิ้นจะเต็มเปี่ยมไปด้วย มาตรฐานและคุณภาพ ราคาถูก และประกาศสำคัญ ภายใต้จรรณาบรรณของบริษัท ซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน ราคามิตรภาพ งานเน้นคุณภาพ และปกปิดข้อมูลของลูกค้า (บริษัท THESIS IN TH จำกัด ไม่รับปรึกษา งานวิจัยที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี)