ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

ช่องทางการชำระเงิน

บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด ขอขอบคุณในความไว้ใจที่ได้มอบโอกาส ให้ทีมงานได้ ดูแล ในงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานบริการวิชาการด้านอื่นๆ

เราให้คำมั่นว่า งานทุกชิ้นจะเต็มเปี่ยมไปด้วย มาตรฐานและคุณภาพ ราคาถูก และประกาศสำคัญ ภายใต้จรรณาบรรณของบริษัท ซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน ราคามิตรภาพ งานเน้นคุณภาพ และปกปิดข้อมูลของลูกค้า

ช่องทางการโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ปากเกร็ด
ชื่อบัญชี: THESIS IN TH CO.,LTD. (บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด)
เลขที่บัญชี: 042-1-30586-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ปากเกร็ด
ชื่อบัญชี: THESIS IN TH CO.,LTD. (บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด)
เลขที่บัญชี: 305-4-34277-9