ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

จรรยาบรรณทีมงาน บริษัท THESIS IN TH จำกัด

ด้วยประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้ ทีมงานนักวิชาการเห็นควรจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จึงเป็นที่มาของ บริษัท THESIS IN TH จำกัด โดยทีมงานมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงด้านงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ฉะนั้นแล้ว จึงการันตีได้ว่า งานวิจัยทุกฉบับที่ทีมงานได้สังสรรค์ขึ้นมามีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล

ซื่อสัตย์ จริงใจ

ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน

ราคามิตรภาพ

งานเน้นคุณภาพ

ปกปิดข้อมูลของลูกค้า