ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

เกี่ยวกับงานวิจัย และบทความที่น่าสนใจ

บริษัทรับจ้างทำวิจัยเริ่มก้าวสู่มิติใหม่ในยุค New Normal

จะว่าไป บริษัทรับทำวิจัย คือการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เรียนระดับปริญญาที่บางครั้งต้องการคำชี้แนะเรื่องกระบวนการทำงานวิจัย การสนับสนุนด้านการค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งใครที่อยากจะหาคนมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลบางตัวที่ต้องไปสัมภาษณ์ นั่งสังเกตกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบทัศนคติ ความคิด และแจกแบบสอบถามในที่สาธารณะ แต่อุปสรรคคือตอนนี้โรคระบาดยังไม่หมดไป คนไทยยังประมาทไม่ได้ ..


รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan)

รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan) เมื่อ Start up ต้องมาเขียนแผนธุรกิจ


รับทำแผนการตลาด (Marketing Plan)

ทำรับแผนการตลาด (Marketing Plan) ทำความรู้จักกันก่อนว่า แผนการตลาดคืออะไร


6 เหตุผลที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ThaiLis

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยที่เรียกสั้น ๆ ว่า ThaiLis เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยทำให้การบริการสืบค้นง่าย ข้อมูลมีเอกภาพครบสมบูรณ์


วิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องเจอในการทำวิจัย 5 บท

อยากทราบไหมว่าอุปสรรคที่ว่า เกี่ยวกับการทำวิจัย 5 บท อยู่ที่ตรงไหนในแต่ละบท แล้วจะแก้ไขอย่างไร
ข้อดีของการจ้างทำวิจัย

บริษัท THESIS IN TH CO., LTD. อยากจะแนะนำ แง่มุมใหม่ ที่อาจเปลี่ยนความคิดคุณถึงข้อดีของการจ้างทำวิจัย


เคล็ดลับในการเลือก บริษัทรับทำวิจัย ให้ตรงกับความต้องการ

บริษัท THESIS IN TH CO., LTD. อยากจะแนะนำวิธีตรวจสอบบริษัทรับทำวิจัย อย่างน้อยคุณจะใช้เกณฑ์ที่เสนอสำหรับตัดสินใจเลือกให้ตรงกับความต้องการ


รับทำวิจัย รับจ้างทำวิจัย ยุคใหม่ใครว่าไร้คุณภาพ

ต้องทำความเข้าใจคำว่า การรับทำวิจัย รับทำงานวิจัย หรือ รับจ้างทำวิจัย เสียก่อนว่า คือ กระบวนการสนับสนุนให้งานวิจัยประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามความคาดหวัง และกระบวนการที่ว่าจะสนับสนุนขั้นตอนการวิจัยต่อไปนี้