ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

7 ขั้นตอนเตรียม พรีเซ็นต์ Thesis ผ่านฉลุยแบบกรรมการสอบต้องยืนแล้วปรบมือให้

1.ศึกษารายละเอียดงาน ขั้นแรกคุณต้องย่อภาพรวมและรวบยอดความคิดงานที่ทำไว้ออกมาให้สั้นที่สุด เรียกว่าเอาแต่เนื้อไว้ก่อน แล้วทำความเข้าใจให้ดี สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญออกมาเป็นข้อ ๆ ลำดับขั้นตอนสอดคล้องตามรูปแบบการนำเสนอที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

              2.หาเอกสารอ้างอิง ทีนี้มาพิจารณาว่าในงานตรงไหนมีสาระสลับซับซ้อน บางจุดอาจมองภาพไม่ชัดเจนต้องหาข้อเท็จจริง หนังสือ เอกสารที่นักวิชาการรุ่นก่อน ๆ เขียนไว้พร้อมทั้งนำหลักฐาน เอกสารมาสนับสนุนที่สำคัญเตรียมทำสำเนาไว้แสดงให้กรรมการสอบทราบ ตรงนี้คือตัวสะท้อนให้กรรมการสอบรู้สึกว่าคุณใส่ใจในรายละเอียด มีการเตรียมความพร้อมก่อนทำการพรีเซ็นต์ Thesis ซึ่งจะโน้มน้าวใจกรรมการสอบทุกท่านให้มาเชื่อมั่นในตัวคุณ เชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จ อย่างน้อยหนึ่งในกลุ่มกรรมการสอบเริ่มเทใจให้คุณแล้ว เพราะกรรมการที่นั่งฟังคือนักวิชาการจะเชื่อมั่นในแนวคิด ข้อเท็จจริงที่มีการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และนี่คือสิ่งที่จะทำคะแนนสำหรับคุณได้ดีทีเดียว

              3.เตรียมสื่อในการนำเสนอ ก่อนอื่นคุณต้องวางโครงร่างความคิดรวบยอดทั้งหมดจากข้อที่หนึ่ง ออกมาตามความคิดคุณ ซึ่งจะกระตุ้นความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาประเด็นสำคัญกับระบบกระบวนการคิดที่จะสื่อออกมา แล้วรีบลำดับความคิดและจัดสื่อผสานกัน กล่าวคือคุณจะพูดอะไรต้องแสดงออกทางสื่อพร้อมกันโดย แสดง Main Idea ที่ต้องการสื่อสาร แล้วประเด็นย่อยทั้งหมดเปรียบเหมือนแผนที่ในการดำเนินเรื่อง ทำให้ตัวคุณมั่นใจในการนำเสนอ เมื่อทราบแนวทางแล้วควรจัดทำสื่อ ซึ่งตามมาตรฐานสากลในการพรีเซ็นต์ Thesis ต้องใช้โปรแกรมการนำเสนอที่เรียกกันว่า Power Point และสื่ออื่น ๆ แล้วแต่กรรมการสอบจะกำหนดเพิ่มเติม คุณจะต้องใส่เนื้อหาสาระ ข้อความรูปภาพ กราฟในแต่ละสไลด์ โดยใช้โทนสีสอดคล้องกับสาระที่จะนำเสนอ และปรับแต่งอย่างสวยงาม  

              4.ซ้อมพูด ว่าไปเรื่องการพรีเซ็นต์ Thesis แต่ละมหาวิทยาลัยมีกติกาที่เหมือนกันคือจะกำหนดเวลาการนำเสนอไว้ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะกำชับอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามใช้เวลาเกินเพราะจะทำให้เสียคะแนน บางคนยังขู่ซ้ำว่าอาจทำให้คุณสอบตกเลยนะ แน่นอนว่าการได้เตรียมตัวพูดมาก่อน พร้อมทั้งซ้อมจับเวลาในการพรีเซ็นต์ Thesis หลาย ๆ ครั้งจะทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ยิ่งการพูดที่ฉะฉาน ท่าทางที่มั่นใจ ทั้งสีหน้าแววตามุ่งมั่น น้ำเสียงมีโทนสูงต่ำ และเน้นประเด็นสำคัญแบบชัด ๆ เชื่อว่ากรรมการสอบได้ยินคงรู้สึกคล้อยตามไปกับคุณอย่างน้อยร้อยละห้าสิบแล้ว เพราะความอคติที่ฝังแน่นอยู่ในใจนักวิชาการผ่านรุ่นสู่รุ่นคือผู้พรีเซ็นต์ Thesis ที่มีแววตาที่ไม่ค่อยกล้าจะสู้คน พูดสั่น ๆ ติด ๆ ขัด ๆ แล้วยิ่งมือไม้สั่น พร้อมทั้งมีอาการคล้ายคนเป็นลมคือกรรมการสอบจะยึดว่าคือตัวสะท้อนการทำงานแบบลวก ๆ ไม่พร้อมจะนำเสนอ ข้อมูลไม่ได้หา กะว่าดำน้ำมา หวังจะหลอกกรรมการคุณมีโอกาสสอบตกสูง

              5.จำลองเหตุการณ์ เมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งเอกสาร สื่อสำหรับการนำเสนอ และการพูด ทีนี้ต้องเชิญญาติสนิท มิตรสหายรวมทั้งคนที่รู้ใจมานั่งฟังคุณ แต่ต้องหาคนที่มีประสบการณ์เรื่องการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยจะยิ่งดีจัดบรรยากาศให้คล้ายห้องสอบมากที่สุด คือ แอร์เย็นจัดพุ่งมาที่ตัวคุณ ไฟส่องสว่างจับมาที่งานคุณ เครื่องขยายเสียงที่ดังชัดเจน ท้ายสุดต้องบอกทุกคนตั้งใจฟังแล้วตั้งคำถามไว้เตรียมซักคุณเมื่อจบการซ้อมการนำเสนอ

              6.ตอบคำถามผู้ที่คุณเชิญมานั่งฟัง ข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะ คุณจะต้องตอบคำถามที่กรรมการสอบตั้งแล้วซักคุณอย่างชนิดที่ว่าเอาตาย ฉะนั้นคุณต้องเตรียมคำตอบจากผู้ที่คุณเชิญมานั่งฟัง โดยที่ต้องควบคุมอารมณ์ ยิ้มเข้าไว้ จัดการความเครียด ต้องผ่อนคลายแล้วค่อย ๆ คิดก่อนตอบ ขั้นตอนนี้ทำให้คุณเจอสิ่งที่คาดว่าจะพลาดตอนสอบ อย่างการพูดผิด การลืมประเด็นสำคัญ และบางครั้งต้องเจอการโดนกรรมการสอบกดดันอย่างชนิดที่คุณต้องหลั่งน้ำตาเลยทีเดียว

              7.พักผ่อนอย่างเต็มที่ การได้นอนเต็มอิ่มในคืนก่อนสอบจะทำให้คุณมีโอกาสสอบผ่านสูง แต่หลายคนจะไม่ค่อยใส่ใจเพราะมัวเตรียมตัว พรีเซ็นต์ Thesis เกือบสว่าง ต้องเข้าใจว่าการที่ร่างกายคุณได้นอนหลับสนิทจะผ่อนคลาย สมองคุณจะลำดับความคิด และจะวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่คุณจะต้องตอบคำถามที่กรรมการสอบตั้ง สุดท้ายก่อนอาบน้ำแต่งตัวซักซ้อมพูดทบทวนแล้วโทรขอกำลังใจจากคนที่คุณรักที่สุดด้วย

              จากประสบการณ์คนที่เคย พรีเซ็นต์ Thesis จะเตรียมตัวแบบลวก ๆ ฝังใจเรื่องราวที่รุ่นพี่คนก่อน ๆบอกกล่าวว่ากรรมการโหดมาก แล้วยิ่งเวลาน้อย ทำให้ไม่มั่นใจ เสียขวัญและกำลังใจ แต่ทีมงาน WWW.THESIS.IN.TH จะให้คำแนะนำเรื่องเทคนิคการเตรียม พรีเซ็นต์ Thesis อย่างมืออาชีพจนกรรมการสอบต้องชื่นชมในผลงานคุณ และช่วยคุณสรุปประเด็นสำคัญอะไรควรพูดก่อน จัดหาเอกสารในการอ้างอิง สอนคุณใช้สื่อในการนำเสนอโดยไม่ติดขัด จัดบรรยากาศ สมจริงเตรียมทีมซักคุณ แบบชนิดที่ว่าเหมือนจำลองเหตุการณ์ในห้องสอบ พร้อมทั้งหาจุดที่คุณผิดพลาดแล้วจะหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงที และทีมงานเชื่อว่า คุณต้องสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแน่นอน คุณคงประทับใจไม่น้อยที่กรรมการสอบพร้อมใจกันยืนแล้วปรบมือให้ คลิกมาที่นี่สิ.WWW.THESIS.IN.TH

อ่านทั้งหมด