ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

ใช้บริการ บริษัทรับจ้างทำวิทยานิพนธ์อย่างไร ให้ถูกใจอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ

กำหนดประเด็นปัญหาที่คุณสนใจ เมื่อคุณเริ่มทำวิทยานิพนธ์ ควรสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความชอบ ความเชี่ยวชาญ และสนใจเรื่องใดแล้วเรียงลำดับความสนใจจากมากไปหาน้อย จากนั้นพยายามคิดประเด็นปัญหาในเรื่องแต่ละเรื่องไว้ ทำการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ จัดกลุ่มแต่ละประเด็นนั้น สำรวจว่าคุณสนใจประเด็นใดบ้าง ขั้นตอนนี้คุณต้องแน่ใจว่าตัวเองจะทำวิทยานิพนธ์สำเร็จ เพราะตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามเดือนโดยประมาณคุณต้องนั่ง กินและนอนกับงานคุณ คุณต้องชอบและสนใจค้นหาคำตอบในเรื่องนั้นอย่างจริงใจ จริง ๆ ต้องมั่นใจว่าคุณจะมีความสุขขณะทำงานจะส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นเวลาทำวิทยานิพนธ์แล้วตอนสอบกรรมการซักคุณหนัก ๆ คุณจะนิ่งและตอบคำถามอย่างชัดเจน จนกรรมการไม่มีความสงสัย         

              ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณได้ประเด็นที่สนใจแล้ว จากนั้นเริ่มหาสาเหตุแห่งปัญหาอย่างคร่าว ๆ ได้แล้ว คุณต้องรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ให้มากที่สุด โดยศึกษาดูว่ามีเนื้อหาที่ตรงต่อประเด็นปัญหามีขอบเขตกว้างแค่ไหน มีแนวคิดทฤษฎีใดที่จะต้องนำมาใช้ ก่อนที่จะเลือกบริษัทรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ มาร่วมคิด ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณมากยิ่งขึ้น

              กำหนดหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนนี้ทีมงาน บริษัทรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ จะเริ่มวาดโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างคร่าว ๆ ให้คุณเห็นภาพรวมประเด็นปัญหาทั้งหมด ทีมงานจะกระชับคำไข ใช้คำให้ดูน่าสนใจ คุณจะเริ่มรู้สึกมั่นใจว่าจะสนทนาต่อกรรมการสอบอย่างไม่มีข้อพิรุธ

              ปรึกษาอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ เชื่อไหมว่าคนที่เคยผ่านการสอบวิทยานิพนธ์มาแล้วพูดเสียงเดียวกันว่าอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เรียกกันว่า Advisor นั้นมีผลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ ฉะนั้นความคิดที่จะใช้วิธีหาคนรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ต้องอย่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาคุณล่วงรู้เด็ดขาด ทีมงานจะแนะนำคุณลักษณะ บุคลิกภาพอาจารย์ที่ปรึกษาที่คุณควรเลือก เรียกได้ว่าคุณจะได้อาจารย์ที่ชอบ ตรงกับงานที่ใช่แน่นอน

              กำหนดขอบเขตการทำวิทยานิพนธ์ เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไร ขั้นต่อไปจะต้องวิเคราะห์กรอบความคิดเรื่องที่ว่าให้ชัดเจน ทีมงานบริษัทรับจ้างทำวิทยานิพนธ์จะเลือกรูปแบบการวิจัยว่ารูปแบบใดจะเหมาะสมและได้ผลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งรูปแบบการวิจัยเมื่อแบ่งตามลักษณะปัญหาที่เลือกมาทำวิจัย จะมีหลายประเภททีมงานจะเลือกให้อย่างเหมาะสม เลือกตัวแปรที่จะศึกษา ว่าประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง อะไรคือตัวแปรอิสระ อะไรคือตัวแปรตาม มีลักษณะเกี่ยวข้องกันอย่างไร และเลือกวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งขั้นนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะสบายใจเวลาสอบปากเปล่าต่อกรรมการสอบ   

              เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การกำหนดกรอบเสร็จ คุณจะเริ่มมองภาพรวมวิทยานิพนธ์คุณได้ชัดเจนขึ้นทีมงานบริษัทรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ จะสรุปแนวทางและเขียนเค้าโครงออกมา คุณต้องทำความเข้าใจในแต่ละเนื้อหาเองอย่างละเอียดก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทีมงานจะซักซ้อมทำความเข้าใจ แนะนำเรื่องท่าทางการพูด การวางตัวว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร แต่งกายแบบไหนจะสร้างความเชื่อถือในสายตากรรมการสอบ และจะจำลองบรรยากาศการสอบเสมือนจริง เมื่อคุณผ่านทีมงานจะดำเนินการตามกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ โดยคุณจะต้องติดตามความคืบหน้า และฟังการสรุปผลการทำงานแต่ละอย่างจากทีมงานอย่างละเอียดแล้วคุณจะเข้าใจเสมือนหนึ่งคุณทำงานเอง เพราะในการสอบปากเปล่า ซึ่งคือกระบวนการสอบสำคัญ กรรมการจะซักคุณเรื่องการได้ข้อมูลมาด้วยวิธีการใด สังเกตความมั่นใจในการตอบปัญหา ซักกลับไปกลับมาด้วยคำถามแนวเดิม ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตนเองแน่ใจว่าคุณได้ทำงานจริง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิทยานิพนธ์พูดเสียงเดียวกันว่า วิทยานิพนธ์คุณจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่ที่หัวข้อที่คุณเลือกทำ อาจารย์ที่ปรึกษา สุดท้ายคือคนที่อยู่เคียงข้างคุณที่คอยให้กำลังใจคุณ และทีมงาน THESIS  IN  TH  CO.,LTD. คือทีมงานมืออาชีพที่ผ่านงานรับจ้างทำวิทยานิพนธ์มาหลายชิ้น เรามั่นใจว่าวิทยานิพนธ์คุณจะสำเร็จ พร้อมจะสร้างกำลังใจให้คุณยามเมื่อคุณเหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง แต่คุณจะผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยที่กรรมการสอบไม่อาจจับผิดคุณได้  

              WWW.THESIS.IN.TH  อาจไม่ใช่เว็บไซต์แรกที่คุณสนใจ แต่คุณมั่นใจได้เลยว่า WWW.THESIS.IN.TH คือบริษัทรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ยืนหนึ่งด้านคุณภาพการบริการ ที่จะทำให้คุณผ่านการสอบวิทยานิพนธ์อย่างแน่นอนและคุณจะประทับใจในทีมงานไม่รู้ลืม.

อ่านทั้งหมด