ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

เครียด วิทยานิพนธ์ เรียนจะจบอยู่แล้วเชียว ติดไม่ผ่านซะทีจะทำอย่างไร

บริหารเวลาไม่ได้ ปัญหาสำคัญที่ผู้ทำวิทยานิพนธ์ทุกคนเจอคือ การอ้างว่าไม่มีเวลา อาจเพราะบางคนเรียนไปด้วยทำงานหาเลี้ยงชีพไปพร้อม ๆ กันเรียกว่าเอาเวลาวันหยุด เวลาว่างมานั่งเรียนหวังจะพัฒนาตนเองตามสายงาน แต่การทำวิทยานิพนธ์ต้องมีเวลาในการทำงาน รวบรวมศึกษาหาข้อมูล สรุปเอกสารที่มีอยู่มากมายมาใช้ประกอบการจัดทำ จะต้องใช้เวลาว่างติดต่อกันหลายชั่วโมงในแต่ละวันแล้วกิจวัตรที่เคยทำประจำ ครอบครัวที่ต้องดูแลส่งผลให้มีความรู้สึกเครียด ! วิทยานิพนธ์ จะเริ่มต้นอย่างไร

              หาหัวข้อไม่ได้ ปัญหาต่อมาหลายคนอ้างว่าบริหารเวลาได้แล้ว ลูก ๆโตหมด ใครมีภรรยาเข้าใจให้คุณมาเรียน สำหรับผู้หญิงคุณสามีไว้ใจให้คุณยืนหนึ่ง เวลาคุณมาเรียนเขาสาบานว่าจะมีโลกแค่ใบเดียว พร้อมขนาดนี้แล้วแต่ เครียด ! วิทยานิพนธ์ จะทำเรื่องอะไรล่ะ! เพราะก้าวแรกสำหรับวิทยานิพนธ์คือการหาหัวข้องานที่จะทำ ไม่ใช่ว่าไม่รู้จะเอาหัวข้ออะไร แต่เลือกหัวข้อหลายหัวข้อแล้วไปนำเสนอกรรมการสอบกลับไม่ได้รับการอนุมัติ โดน Reject ไปหามาใหม่ซะนะ หัวข้อคุณไม่ผ่าน

              ข้อมูลไม่ครบ บางคนเริ่มต้นดีคิดว่าชีวิตการเรียนระดับปริญญาโท ปริญญาเอกคงจะจบสวยล่ะสิทีนี้ ทำไปทำมา ข้อมูลบางอย่างที่จะต้องมาสนับสนุนงานคุณกลับหายาก ตัวเลขบางตัวหาไม่ได้ ส่งผลให้ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างในงานคุณต้องสะดุด แล้วจะหามาจากแหล่งไหน บางคนหามาได้แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษากลับดูว่าใช้ไม่ได้ เครียด ! วิทยานิพนธ์ ฉันจะทำยังไง

              ทะเลาะกับอาจารย์ที่ปรึกษา คงต้องทำใจยอมรับว่าจิตใจคน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคุณด้วยที่ยังไม่ละกิเลสนั้น ไม่แน่ไม่นอน บางครั้งอารมณ์ค้างมาจากในทำงานโดนเพื่อนอาจารย์ด้วยกันปัดแข้งปัดขา แอบอิจฉาริษยากันเอง บางคนโดนคณบดีตำหนิเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว คุณอยู่ ๆ เข้าพบตามเวลานัดแต่เจออาจารย์ที่ปรึกษาตอนตบะแตก อาจมีเรื่องทะเลาะกันได้คุณเองเครียดอยู่แล้วต้องเจออาจารย์เวลาอารมณ์ค้างคงอาจต้องเจอพายุบ้าง หลายคนคงเจอปัญหาที่ว่านี้ และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ที่สำคัญหนักใจว่าจะเรียนจบไหมเนี่ยเครียด ! วิทยานิพนธ์ทำไมเจออุปสรรคเยอะขนาดนี้นะ

              สอบไม่ผ่านซักที เครียด ! วิทยานิพนธ์ ทำมาฉลุยตั้งแต่แรก แต่ปราการด่านสุดท้ายที่ยากที่สุดคือการพรีเซ็นต์ต่อกรรมการสอบ บางคนนำเสนอดีแต่ไม่ผ่านเอาดื้อ ๆ จากเหตุผลที่กรรมการระบุมา บางคนกลับมาสอบไม่แต่ยังไม่ผ่านอีก เจอสาเหตุไปสารพัด ใครช่วยได้บอกหน่อย

              รูปเล่มไม่สมบูรณ์ ต้องทำใจว่ารูปแบบการจัดหน้ากระดาษภายในเล่ม โดยเฉพาะการเคาะเว้นวรรคตอนภายในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ มีความละเอียดอ่อนมาก ต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนจัดทำเล่มสำเร็จ หลายครั้งต้องแก้ไขแล้วพิมพ์ใหม่ออกมาให้ตรวจหลายครั้ง ส่งผลให้คนที่จะจบการศึกษาอยู่แล้ว รู้สึกเครียด ! วิทยานิพนธ์ จะเสร็จไหมนะ

              ปัญหาเรื่องเครียด ! วิทยานิพนธ์ สร้างปัญหาให้ผู้ที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษามาหลายรุ่น และจะพูดปากต่อปากว่า คือปราการด่านสำคัญที่จะทดสอบความอดทน วิริยะอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นแต่วิทยานิพนธ์ไม่ใช่ตัวชี้วัดเสมอไปว่าคุณมีคุณภาพแค่ไหน ความสำเร็จตอนทำงานต่างหากคือผลลัพธ์ที่แท้จริง อย่ามัวทะเลาะกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่มีวุฒิภาวะให้เสียความรู้สึกเพราะเมื่อคุณมาใช้บริการทีมงาน WWW.THESIS.IN.TH

              ทีมงานจะช่วยตัดสินใจในการเลือกหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งรวบรวมศึกษาหาข้อมูล สรุปเอกสารที่มีอยู่มากมายมาใช้ประกอบการจัดทำ จะย่นเวลาที่ต้องใช้ติดต่อกันหลายชั่วโมงในแต่ละวันให้เหลือสั้นลง ทีมงานมีประสบการณ์จะสอนเทคนิคการนำเสนอตอนสอบต่อคณะกรรมการสอบรวมทั้งวิธีพูด การอธิบาย การเน้นจุดสำคัญ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพร้อมบริการการจัดทำรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ ลบความทรงจำจากรุ่นพี่ว่าวิทยานิพนธ์คือเรื่องที่เลวร้าย เมื่อใช้บริการทีมงานคุณจะรู้สึกว่าขณะเรียนปริญญาโท ปริญญาเอกคุณภาพชีวิตคุณดีเหมือนเดิม. คลิกหาเราที่  WWW.THESIS.IN.TH

อ่านทั้งหมด